Giám đốc nhà máy Công ty cổ phần Pushmax (Tam Quang, Thái Bình)

Hạn nộp hồ sơ:31/05/2020

Công ty Cổ phần Pushmax là đơn vị pháp nhân mới tách riêng từ Tập đoàn Hương Sen, chuyên sản xuất các mặt hàng Nước giải khát - nước trái cây phục vụ thị trường trong và ngoài nước

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

- Điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao
- Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân trong ca sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
- Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc nhà máy phụ trách.
- Quy mô công ty: 100 nhân viên
- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại Nhà máy của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn;
-Lập kế hoạch sản xuất ,triển khai kế hoạch sản xuất, có biện pháp theo dõi và giải pháp phù hợp để đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch sản xuất.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và điều chỉnh tiến độ các kế hoạch sản xuất đơn hàng tại Nhà máy đáp ứng được tiến độ giao hàng
- Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng cho cấp lãnh đạo.
- Xây dựng định mức sản xuất( vật tư, nhân công…) đối với từng loại sản phẩm
-Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà máy
- Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Định mức nhân sự cho từng tổ ,từng bộ phận.
- Lập mô tả công việc và quản lý liên quan đến đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
- Thực hiện tốt các nội qui của Công ty về công tác an toàn lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
- Tham mưu với BGĐ ,xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
- Xây dựng các biện pháp quản trị công việc hiệu quả (Quy chế, quy trình, các biện pháp khuyến khích lao động, khen thưởng và kỷ luật lao động);
- Xây dựng hệ thống Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn 5S
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất của nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm
- Đề xuất phương án cải tiến nâng cấp các trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất đạt hiệu quả hoạt tốt nhất.
- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc Công ty định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của nhà máy;
- Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc;

YÊU CẦU 

- Có kinh nghiệm làm việc: 3 đến 5 năm ở vị trí ứng tuyển.
- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm ở các vị trí quản lý (Phó Giám đốc, Giám đốc,…) trong lĩnh vực sản xuất. Ưu tiên ngành nước
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành : Quản lý sản xuất/kỹ thuật và các ngành nghề có liên quan..
- Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO và các quy định của công ty/nhà máy.
- Có khả năng lãnh đạo ,phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện

LIÊN HỆ:

Phùng Thị Tuấn Anh - 0985631771 - phophong.hcns@longhungits.com.vn