Trưởng phòng kỹ thuật cơ điện

Hạn nộp hồ sơ:08/05/2020

CÔNG VIỆC CHI TIẾT

- Chịu trách nhiệm trước GĐ NMB, ban lãnh đạo Công ty về mọi hoạt động của Phòng KT cơ điện, đảm bảo các thiết bị điện trong toàn công ty hoạt động ổn định.

- Thực hiện các công việc chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ quy định trong ISO.

- Tổ chức thực hiện sửa chữa, bảo trì các thiết bị trong nhà máy bia theo Quy trình ISO.

- Quản lý & chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp nhân viên phòng KTCĐ thực hiện các công việc chuyên môn.

- Quản lý & chỉ đạo trực tiếp tổ cơ, tổ chế tạo-lắp đặt thiết bị & nhân viên cơ khí phòng KTCĐ, thực hiện sửa chữa, bảo trì, chế tạo, lắp đặt các thiết bị trong nhà máy Bia theo quy trình ISO

- Quản lý việc thi công các hạng mục chế tạo lắp đặt thiết bị cơ khí.

- Kiểm tra đảm bảo tính chính xác chi phí bảo trì các thiết bị cơ khí.

- Kiển tra và ký xác nhận các dự trù vât tư thiết bị cơ khí.

- Kiểm tra việc phân công nhân viên cơ khí việc sửa chữa theo yêu cầu của các đơn vị.

- Lập lịch bảo trì thiết bị định kỳ và tổ chức thực hiện, lập dự toán thiết bị cơ khí thay thế và bổ sung hàng năm

- Quản lý, triển khai thực hiện ISO 50001:2011.

- Đảm bảo an toàn điện trong toàn công ty.

- Quản lý vận hành sửa chữa hệ thống cấp điện trong toàn công ty.

- Liên hệ & kết hợp với các cơ quan chức năng để quản lý, sửa chữa, vận hành và & bảo trì hệ thống điện cao áp và trạm biến áp.

- Cập nhật đầy đủ hồ sơ, bản vẽ liên quan đến hệ thống cấp điện trong công ty.

- Quản lý chỉ đạo nhân viên phòng KTCĐ tổng hợp các báo cáo về tình trạng các máy móc thiết bị, hệ thống cấp điện, thời gian mất điện, các báo cáo về tiêu thụ năng lượng trong Công ty

- Kiểm tra, ký xác nhận và phân công cho các thành viên trong phòng thực hiện sửa chữa đột xuất theo yêu cầu của các đơn vị

- Quản lý tài liệu, các thiết bị, các công cụ, dụng cụ của đơn vị.

- Chỉ đạo nhân viên KT phụ trách thiết bị tại từng khu vực lập dự trù vật tư các thiết bị phục vụ thay thế đột xuất và dự phòng để nhân viên KT tổng hợp, lập dự toán các thiết bị dự phòng thay thế hàng năm trình lãnh đạo công ty phê duyệt

- Thiết kế, lập dự trù vật tư và chỉ đạo thi công lắp đặt các thiết bị điện thuộc dự án mở rộng.

- Báo cáo kịp thời cho GĐ NMB và ban lãnh đạo công ty các sự cố gây ảnh hưởng đến sản xuất. Phối hợp với các bộ phận tính toán chi phí thiệt hại do sự cố gây nên

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác do ban lãnh đạo công ty yêu cầu. Trường hợp làm công việc khác ngoài các công việc nêu trên, phải báo cáo GĐ NMB để theo dõi và kết hợp thực hiện.

 

Yêu cầu:

- Giới tính: nam ; Độ tuổi: Từ 30 – 40 tuổi
- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực cơ điện, sản xuất , 02 năm vị trí tương đương
- Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt, chủ động,
-  Kỹ năng lập kế hoạch tốt, đàm phán tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cũng như làm việc nhóm hiệu quả
- Có kỹ năng đào tạo và thuyết trình
- Am hiểu GMP, 5S, ISO
- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật máy móc thiết bị
- Kỹ năng thiết kế đồ họa, Autocard...
- Kỹ năng quản ý giỏi, và biết điều hành tiến độ công việc